top of page

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TOÀN CẦU ADAPTIVE LEARNING (AEGLOBAL) - Nhà tài trợ BẠC cho hội thảo "Thắp lửa cùng tiến lên 2024"
Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu nhà tài trợ BẠC cho hội thảo "Thắp lửa cùng tiến lên 2024": CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TOÀN CẦU ADAPTIVE LEARNING (AEGLOBAL)

AEGLOBAL MANG ĐẾN GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN CHO CÔNG CUỘC CHUYỂN ĐỐI SỐ TRONG DẠY VÀ HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG

05 SẢN PHẨM – DỊCH VỤ CỦA AEGLOBAL

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN GIÁO VIÊN: Tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá năng lực theo yêu cầu của chương trình GDPT 2018.

KHO HỌC LIỆU SỐ: đầy đủ, phong phú, được tổ chức khoa học, được chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu chương trình hóa, phân hóa và dạy học theo định hướng phát triển năng lực;

CHUẨN HOÁ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ: Ma trận đề thi định kỳ, ngân hàng câu hỏi kiểm tra đánh giá chuẩn hoá.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC ONLINE: Nội dung học tập hấp dẫn, xây dựng theo chương trình GDPT 2018. Học trải nghiệm, tích hợp, hỗ trợ phát triển năng lực tự học.

HỆ SINH THÁI GIÁO DỤC AEGLOBAL: Hệ thống tổ chức dạy học theo mô hình kết hợp Blended Learning. Sự kết hợp tính ưu việt nhằm tối đa hóa sức mạnh của các công nghệ hiện đại để giảm thiểu sự phức tạp của hệ thống, đơn giản hóa việc quản trị, cho phép việc triển khai trên diện rộng, đào tạo, sử dụng và quản trị dễ dàng, nhanh chóng.

HỆ SINH THÁI GIÁO DỤC AEGLOBAL – BẢN SAO SỐ CỦA TRƯỜNG HỌC

---------------------------------------------------------------

3 lượt xem0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments


bottom of page