Hồ sơ

Ngày gia nhập: 15 thg 5, 2021

Giới thiệu

Giám đốc Điều phối và Quản trị chiến lược khu vực Miền Bắc - Tổ chức Giáo dục EQuest; Giám đốc Điều hành - Hệ thống Giáo dục Thực nghiệm Victory.


Hơn 16 năm kinh nghiệm quản lý giáo dục, điều hành, quản trị nhân sự, tư vấn chiến lược kinh doanh: Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành, IvyPrep Education; ; Phó Giám đốc điều hành, EQuest Academy.

Huy hiệu
  • Thành viên Điều hành
    Lan tỏa ảnh hưởng, tham gia hội thảo miễn phí, điều hành hoạt động, đóng góp ý tưởng.

Nguyễn Thị An Quyên

Thành viên Điều hành
+4
Thao tác khác