Hồ sơ

Ngày gia nhập: 7 thg 3, 2022

Giới thiệu

-Thuộc tuyp người hướng nội

- Mong muốn GD hướng tới cá nhân hoá và giúp từng học sinh phát triển bản thân

- Kinh nghiệm 12 năm là CBQL GD cấp THCS.Phạm Thị Thanh Bình

Thao tác khác