Hồ sơ

Ngày gia nhập: 13 thg 5, 2021

Giới thiệu

Th.S Phan Anh đã có 27 năm công tác trong lĩnh vực giáo dục, bao gồm 10 năm làm Hiệu trưởng, Giám đốc Khối các trường Trung học của một số hệ thống giáo dục lớn tại Hà Nội (Wellspring, Vinschool). Hiện tại, ông đang làm Cố vấn giáo dục và Chuyên gia đào tạo.


Huy hiệu
  • Thành viên Điều hành
    Lan tỏa ảnh hưởng, tham gia hội thảo miễn phí, điều hành hoạt động, đóng góp ý tưởng.

Phan Anh

Thành viên Điều hành
+4
Thao tác khác