top of page

EDULIGHTENUP

MẠNG LƯỚI QUẢN LÝ GIÁO DỤC KHÔNG BIÊN GIỚI

Hội thảo sắp tới

Hội thảo sắp tới

Sự kiện đã diễn ra

Tin tức

Nhà Sáng Lập

Th.S Phan Thị Hồng Dung

PGS. TS. Chu Cẩm Thơ

Th.S Phan Anh

Nhà Tài Trợ EDULIGHTENUP 2023

Tài trợ Vàng

FA BlueSky Logo_FullColour.png
Panasonic_logo_bl_posi_PNG.png
Vàng - OneFin-1.png

Tài trợ Bạc

Bạc - MCBooks.png
EQuest Group.png

Tài trợ Đồng

Đồng - Times Education.png
Đồng - Trevi Edu.jpg

Bảo trợ Truyền thông

Bảo trợ TT - Tạp chí GD.png
bottom of page