top of page

Bảo trợ chuyên môn

FC_EDU_logo_hr.jpg

Franklin Covey Education thuộc Tập đoàn Franklin Covey, là một trong những tổ chức hàng đầu và được tin cậy nhất trên thế giới về các chương trình đào tạo kỹ năng lãnh đạo và các quy trình chuyển đổi giáo dục.

Sứ mệnh của Franklin Covey Education là giúp học sinh, sinh viên, giáo viên và trường học trên thế giới đạt tới sự xuất sắc thông qua các chương trình cải thiện hiệu quả, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thay đổi về nhận thức, hành vi, phát huy tối đa tiềm năng, kích hoạt tư duy lãnh đạo.

Đội ngũ chuyên gia của FranklinCovey Education bao gồm những nhà giáo, nhà quản lý giáo dục ưu tú từng công tác ở nhiều cấp và cơ sở giáo dục khác nhau, góp phần chuyển tải thành công giá trị của 7 thói quen và truyền cảm hứng đổi mới giáo dục tới hơn 3000 trường học trên khắp thế giới.

franklin_covey_girl_class.png
20154231169455__MG_8970.jpg
253295793d6cc832917d.jpg

FCE Việt Nam (For Children Education Vietnam) là đối tác toàn cầu của Tập đoàn giáo dục Franklin Covey Worldwide (Hoa Kỳ) từ năm 2014. FCE là đơn vị độc quyền triển khai các chương trình đào tạo nổi tiếng thế giới về phát triển cá nhân và nâng cao hiệu suất của FranklinCovey Worldwide tại Việt Nam trong mảng giáo dục và đào tạo.

FCE là đơn vị tiên phong ở Việt Nam phát triển Giải pháp giáo dục toàn diện: Lãnh đạo bản thân – Leader in me triển khai tại các trường công lập và hệ thống giáo dục ngoài công lập. Chương trình chủ trương cài đặt “hệ điều hành”, tạo nên những tác động mạnh mẽ, thúc đẩy từng Nhà trường thay đổi toàn diện, góp phần tích cực trong sự nghiệp đổi mới giáo dục. Tinh thần của Leader in me chú trọng rèn giũa cho học sinh sống trách nhiệm, chủ động và vận dụng thành công các mảng năng lực, kỹ năng của thế kỷ 21 trong học tập và cuộc sống.

bottom of page