top of page

Kế hoạch hành động 2021

MẠNG LƯỚI QUẢN LÝ GIÁO DỤC KHÔNG BIÊN GIỚI

02
Sự kiện kết nối

 • Ra mắt mạng lưới - 27 & 28/03/2021

 • Thành tựu bước đầu - 10/2021 (dự kiến)

 • 4 vai trò chủ chốt của Hiệu trưởng xuất sắc

 • Người Lãnh đạo bắt đầu bằng đích đến

 • 5 lựa chọn thiết yếu để có hiệu quả vượt trội của người quản lý

 • Hiệu trưởng dẫn dắt với tốc độ niềm tin từ đội ngũ

 • 6 thực hành thiết yếu để quản trị đội ngũ

 • 4 bước quản trị thực thi và đạt mục tiêu toàn trường

06
Hội thảo chuyên đề

03
 

Chương trình đào tạo phát triển năng lực lãnh đạo

 • 7 thói quen hiệu quả (khóa nền tảng) – hàng tháng

 • 7 thói quen dành cho quản lý – hàng tháng

 • Học viện hiệu trưởng (Principal Academy) - tháng 6, 8, 10

 • 5 lựa chọn cho năng suất vượt trội – hàng tháng

 • Lãnh đạo với tốc độ và niềm tin – hàng tháng

2022

bottom of page