top of page

NỘI DUNG HT T06/2023: PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TRONG BỐI CẢNH GIÁO DỤC

Hội thảo Tháng 06/2023 dành cho Thành viên tích cực thuộc Mạng lưới EduLightenUp - Mạng Lưới Quản Lý Giáo Dục Không Biên Giới


Chiều 17/06/2023, Hội thảo đã được diễn ra bằng hình thức trực tuyến.
Đại biểu khách mời đặc biệt: TS. Vũ Minh Đức - Cục Trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lí, Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Diễn giả: PGS.TS. Nguyễn Thúy Hồng, Nguyên Giám đốc Chương trình ETEP, Nguyên Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí - Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Dưới sự dẫn dắt của PGS.TS. Nguyễn Thúy Hồng, các thành viên đã được tiếp nhận những vấn đề mới ảnh hưởng đến nhà trường, nhà giáo. Đó là bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, là các suy thoái kinh tế, các vấn đề dân tộc, sự thay đổi chính sáhc của mỗi quốc gia, ... Trong đó, những mô hình giáo dục mới: giáo dục thông minh, mô hình giảng dạy, ... đặc biệt là ảnh hưởng của công nghệ đến thực tế dạy và học.Diễn giả cũng chia sẻ những giải pháp để - Đổi mới căn bản, toàn diện GD theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế; Tăng cường chuyển đổi số trong đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của GV, CBQLGD.


2023.06.17 HT 06.2023 Phat trien doi ngu GV va CBQLGD - PGS.TS.Nguyen Thuy Hong
.pdf
Tải về PDF • 1.27MB
65 lượt xem0 bình luận

Σχόλια


bottom of page