Hồ sơ

Ngày gia nhập: 15 thg 5, 2021

Giới thiệu

- Tôi tham gia sáng lập Mạng lưới Quản lí giáo dục không biên giới - EduLightenUp. Tôi mong muốn mạng lưới sẽ trở thành Hệ sinh thái phát huy Giá trị của các Nhà quản lí giáo dục: Mở mang Tầm nhìn, Kiến tạo Chiến lược, Cùng nhau Thực thi, Hợp lực và Sáng tạo vì Một Việt Nam phát triển thịnh vượng.

- Tôi là giảng viên khoa Toán - Tin, trường Đại học Sư phạm Hà Nội từu năm 2003 đến 3/2017. Từ tháng 4/2017 đến nay, tôi công tác tại Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.

- Tôi là người sáng lập, hiện giữ vai trò Giám đốc nghiên cứu và phát triển POMATH (https://pomath.vn/nha-sang-lap/).

- Tôi là thành viên sáng lập Alphaschool, cố vấn cho các trường học Pascal school, Victoria Thăng Long, Victoria Anland, ..., thành viên Liên minh STEM, Trường học Hạnh phúc,Thầy Cô chúng ta đã thay đổi, ...

- Trưởng nhóm và đồng hợp tác các nghiên cứu Phát triển năng lực tự chủ, chương trình, đào tạo nhân lực, hệ thống đánh giá chất lượng cho các nhà trường.

- Với vai trò một nhà Nghiên cứu, một nhà Tư vấn, một Người ham học hỏi, tôi mong muốn Mạng lưới phát triển, các thành viên đều trở thành các Nhà Quản lí vững vàng, dấn thân cho sự nghiệp giáo dục.


Huy hiệu
  • Thành viên Điều hành
    Lan tỏa ảnh hưởng, tham gia hội thảo miễn phí, điều hành hoạt động, đóng góp ý tưởng.

Chu Cẩm Thơ

Thành viên Điều hành
+4
Thao tác khác