Hồ sơ

Ngày gia nhập: 16 thg 5, 2021

Giới thiệu

- Giảng viên Bộ môn Kiểm định và Đảm bảo chất lượng, Khoa Quản trị chất lượng, Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN - Giám đốc chương trình Cambridge, Điều phối viên chương trình song bằng Cambridge - Hệ thống Giáo dục Bạch Dương

- Chủ nhiệm Câu lạc bộ Toán Văn Anh TVH


Huy hiệu
  • Thành viên Tích Cực
    Lan tỏa ảnh hưởng, cập nhật thông tin, tham gia hội thảo hàng tháng miễn phí.
  • Thành viên
    Cập nhật thông tin, theo dõi thông tin hội thảo sắp tới

Trần Thị Thu Hương

Thành viên Tích Cực
Thành viên
+4
Thao tác khác